แค่แปรงฟันอย่างเดียวอาจช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ไม่หมด
ให้ลิสเตอรีน คูลมินต์ สูตรไม่มีแอลกอฮอล์ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% ปกป้องช่องปากของคุณยาวนาน 24 ชั่วโมง

#ListerineCoolMintZeroAlcohol #ลมหายใจสดชื่น #Listerine #ลิสเตอรีน

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9528 Miramar Road #1241,
San Diego, CA 92126, USA
Book Clinton to Speak today!
Call us at (858) 848-6043

Grow Your Pickleball Game to the 3.5 Level !

* indicates required